Kadromuz

Yusuf Cevahir

İngiltere Richmond College ve ABD’de Southwestern Üniversitesi İnşaat İşletmeciliği bölümünde lisans eğitimi aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde ise yüksek lisansını tamamlamıştır. Cevahir, Karadeniz Vakfı, KASAM ve Cevahir Holding Yönetim Kurulu başkanlıklarını yürütmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi mütevelli heyeti başkan yardımcısı olan Cevahir, aynı zamanda birçok Sivil Toplum Kuruluşlarında yoğun faaliyetler içerisindedir.

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanıdır. Marmara Üniversitesi’nde otuz yıldan fazla öğretim üyeliği; çeşitli kademelerde yöneticilik ve kurul üyeliklerinde bulundu. Yol Ayrımında Türk-Arap İlişkileri (İrfan Yayınevi, 1992), Necid ve Ahsa’da Osmanlı Hakimiyeti: Vehhabi Hareketi ve Suud Devleti’nin Ortaya Çıkışı (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1998), Basra Körfezi’nde Osmanlı – İngiliz Çekişmesi: Katar’da Osmanlılar 1871-1916 (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2004) gibi kitaplara imza attı. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Araştırmaları Enstitüsü Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler bölümü ve Yeditepe Üniversitesi’nde pek çok Yüksek Lisans ve Doktora tezlerine danışmanlık yaptı. Birçok bilimsel projede yer aldı. Bilimsel ve popüler dergilerde makale ve yazıları yayımlandı. Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Tarih Komisyonu üyeliği ve Türk Tarih Kurumu muhabir üyeliklerinde bulundu. Halen kurucusu olduğu Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (ORDAF) başkanlığını yürütmektedir.

Prof. Dr. Bekir Berat Özipek

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1992’de aynı üniversitede tamamlayan Özipek, doktorasını 2000 yılında Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. 2007’de doçent, 2013’te ise profesör unvanını alan, 2009-2015 arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ve 2015’ten bu yana da İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Özipek, ağırlıklı olarak çağdaş siyasi teoriler, insan hakları ile bu kapsamda akademik özgürlük, ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve azınlık hakları konuların da çalışmalar yürütüyor.

Doç. Dr. Faik Tanrıkulu

İletişim ve Halkla İlişkiler alanında Viyana/ Avusturya lisans eğitimi aldı. Aynı zamanda Viyana Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi lisans, yüksek lisans ve 2014 yılında doktora eğitimini tamamladı. Almanya Türkiye Mainz Başkonsolosluğu’nda 2009-2014 yılları arasında Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak görev yaptı. Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarda projeler geliştirdi ve uyguladı. 2015 Mart ayı itibarıyla İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Tanrıkulu'nun ulusal ve uluslararası alanda kitapları ve makaleleri yayınlanmıştır. Tanrıkulu, göç, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve AB- Türkiye konularında akademik çalışmalar yürütüyor.

Cem Acar

Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinde iş tecrübesine sahip Acar, liseyi TED Kayseri Koleji’nde, üniversiteyi Londra’daki International University’de tamamlamıştır. Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Kuzey Irak ve Fas’ta uluslararası inşaat firmalarında yöneticilik yapan Acar, Cevahir Otelleri Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Firması Genel Koordinatörlüğü, Uluslararası Nakliye Firması Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Eser Cevahir

2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Florida eyaletinde bulunan Lynn University İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Eğitim hayatı süresince Cevahir Holding şemsiyesi altında bulunan birçok farklı şirkette ve bölümde stajer olarak çalışmış, mezuniyet sonrası turizm grubunda iş geliştirme ve operasyonlardan sorumlu olarak görev üstlenmiştir. Turizm grubunun ardından yurt dışı inşaat yönetimi ve gayrimenkul geliştirme bölümlerinde görev almıştır. Ayrıca mezun olduğu Lynn University Başkanı Kevin Ross’un Danışma Kurulu Üyeliği, Makedonya’nın Başkenti Üsküp’te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı Yürütme Kurulu Başkanlığı ve Makedonya Türkiye Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. 2011-13 yılları arasında Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2013-2018 arası DEİK çatısı altında Türkiye – Makedonya İş Konseyi Başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Mayıs 2018 itibarı ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Edirne iline Makedonya Fahri Konsolosu olarak atanmıştır.

Dr. Cafer Talha Şeker

Doktora tezini Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. İtalya’da Akdeniz tarihi, İngiltere’de Ortadoğu ve Afrika tarihi üzerine araştırmalarda bulundu. Muhtelif gazetelerde Türkçe ve İngilizce görüş yazıları yayınlandı. Ortadoğu ve Afrika üzerine yayınları bulunmaktadır. 2016’da yayınlanan Kenya’nın Müstemleke Tarihi, Afrika’da Kolonyalizmin İki Silahı: Din ve Sermaye başlıklı kitabı ve aynı yıl yayınlanan Doğu Afrika’nın Yakın Tarihi: Kenya’da Siyaset ve Müslümanlar tercüme kitabı bulunmaktadır. Son kitabı Hilafet’ten Cumhuriyet'e Ortadoğu'da Kırmızı Harita: Şirketler & Devletler, Mayıs 2020’de yayınlanmıştır.

Furkan Düzenli

2009 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümünde “Geleneksel Türk Ailesindeki Dönüşümün Sosyal Politikaya Etkisi” isimli teziyle tamamladı. Aynı bölümde doktora çalışmasına devam etmektedir. Dijital medya ve iletişim alanında özel sektör çalışmalarının ardından 2019 yılından itibaren Düzce Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Düzenli; aile, gençlik, göç ve sosyal siyaset alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Hüseyin Güler

Karadeniz Vakfı Gençlik Spor Kulübü,Karadeniz Vakfı Genel Sekreteridir ve KASAM genel sekreteridir. Anadolu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezundur. Ayrıca Turizm ve Otelcilik mezunu olan Hüseyin Güler, yüksek lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmaktadır.