Hakkımızda

Merkezimiz özelde Karadeniz’e çevresindeki ülkelerle, daha geniş anlamda ise Balkanlar ve Kafkasya’yı içine alan coğrafyada iş birliği ve yakınlaşmaya katkıda bulunmak, ortak sorunların çözümü konusunda birlikte düşünmelerini ve bir araya gelerek ortak çalışmalar sergilemelerini sağlamak amacıyla kuruldu.

Karadeniz Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren merkezimiz, bu amaçlar çerçevesinde ticari, siyasi, sosyal ve kültürel meseleler üzerine çeşitli boyutlarda iş birliğini geliştirmeyi ve ilmi faaliyetlerde bulunmayı, aynı coğrafyada yaşayan insanlar arasında çevre, sanat ve spor gibi alanlarda da ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.