Toplum

Toplum

İnsan içinde yaşadığı toplumla birlikte varlığını ortaya çıkarmakta ve kişiliğini tamamlamaktadır. Bununla birlikte bireyi toplumdan toplumu da bireyden ayrı düşünmek mümkün değildir.

Sosyal olay ve olguların merkezinde bulunan insan faktörü göz ardı edildiğinde bugün yaşadığımız temeli ekonomik sisteme dayanan ilişkiler ağı ortaya çıktı. Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), bu düşünce yapısını değiştirmek için;

  • İnsanın ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sosyal bilimler alanlarındaki her tür bilginin üretilmesi, edinilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bilgilerin toplumun tüm katmanlarına iletilmesi için akademik dünyayı harekete geçirmek,
  • Doğrudan ya da dolaylı biçimde sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve eğitim-öğretim aşamasındaki öğrencilerin insan ve toplumbilimleri konusunda yetişmesi / yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için zemin hazırlamak,
  • Sosyal bilimler alanında eğitim kalitesinin artırılması için uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak,
  • Araştırma alanlarında ulusal/uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmayı amaçlamaktadır.