Siyaset

Siyaset

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), siyaset çalışmalarında; Türkiye iç siyasetinin önde gelen konuları hakkında küresel ve bölgesel gündemleri de göz önünde bulundurarak araştırmalar yapacaktır. Kendi kadrosunun yanı sıra alanında donanımlı akademisyen ve uzmanlarla da çalışan KASAM, araştırmalar sonucunda elde edilen verilere dayalı politika önerilerini de kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Siyaset araştırmalarının başta Türkçe olmak üzere çeşitli dillerde yayımlayacağı rapor, analiz, perspektif ve değerlendirmeler; karar alıcıları olduğu kadar kamuoyunu da ilgili çalışma alanları hakkında bilgilendirmeyi hedefler. Yine bu doğrultuda güncel meselelerle ilgili çalıştay, panel ve sempozyumlar düzenleyerek, en güncel meselelerin uzmanlar tarafından değerlendirilmesine ve kamuoyunun bu hususlar hakkında bilgilendirilmesine olanak sağlamaktadır.