Sempozyumlarımız

Sempozyumlarımız

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), çalışmalar alanları çerçevesinde, alanının önde gelen uzmanlarının katılımıyla, belirli periyotlarda sempozyumlar hazırlamaktadır.

Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler üzerine çalışmalar yapan KASAM’ın çalışma alanları şunlardır:

  • Karadeniz Bölgesi’nin gençlik araştırmaları ve toplumsal sorunlar, iş gücü ve istihdam problemleri, aile, nüfus, göç ve sağlık sorunları ile tarım politikaları.
  • Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle Türkiye arasındaki işbirliği, sosyo-kültürel alışveriş, ekonomik faaliyetler, savunma sanayisi, enerji ve daha bir çok alanda ikili ilişkilerin arttırılması.

Çalışma alanları yukarıda kısaca anlatılan KASAM, yapacağı sempozyumlarda hem akademik hem de siyaset alanına doğru bilgilendirme ve politikalar sunma amacı taşımaktadır.