Kültürel Çalışmalar

Kültürel Çalışmalar

Kültü çalışmalarının tanımı oldukça geniştir. Kültür çalışmaları “insanların yaşamlarını, kültürel ve toplumsal bir bağlamda biçimlendirme ve deneyimleme” biçimlerini incelemektedir.

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), kültür araştırmaları konusunda kültürün tarihsel boyutları, evreleri, eski kültürlerin ve uygarlıkların etkileşimleri gibi salt antropolojik konularla ilgilenmeyecek, kültürü; toplumsal, ekonomik ve siyasal yapı içinde ortaya çıkan farklılıkları, öznellikleri, algılamaları, söylemleri ve davranışları, eleştirel ve yorumlayıcı bir yaklaşımla araştıracaktır.

Bu yaklaşımla kültür, sadece toplumun üst ve elit kesimleriyle ilişkilendirilmiş olan geleneksel üst veya yüksek kültür anlayışı yerine, kitle kültürü, popüler kültür, alt kültürler veya belli toplum kesimlerinin kendine özgü kültürlerinin araştırılmasına, karşılaştırılmasına, yorumlanmasına, betimlenmesine ve kuramlaştırılmasına da yardımcı olacaktır.