Göç Çalışmaları

Göç Çalışmaları

Ülkemiz özellikle son yıllarda Suriye İç Savaşı’ndan kaçarak ülkemize gelen göçmenlerle birlikte göçle ve sonuçlarıyla yüzleşmeye başladı. Geçmişte göç veren ülke olan Türkiye, kendi içerisinde yaşadığı iç göç hadisesini ve Avrupa’ya transit geçişte durak olma özelliğini bir başka boyuta Suriyeli mültecilerle taşımış oldu.

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), göç alanında var olan bilgi ve araştırma eksikliğini azaltmak ve kamuoyunun ihtiyacı olan bilgileri sağlamak adına çalışmalar yapmak, bu alanda farklı disiplinler tarafından yapılan çalışmaların içinde yer almak, göç araştırma ve araştırmacılarını desteklemek, çalışmalarda üretilen bilgilerin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, göçe ilişkin konularda çalışanlar arasında mesleki dayanışma, iletişim, işbirliği ve etkileşimi sağlamak amacı taşımaktadır.