Enerji

Enerji

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), Enerji alanında; enerji arz güvenliği, enerji merkezi olma yolunda Türkiye, Dünya ve Türkiye’de mevcut enerji projeleri, petrol ve doğalgaz boru hatları, LNG, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanlarında araştırmalar yapacaktır.

Enerji Masası faaliyetlerini kamu ve özel kurumlar başta gelmek üzere akademi dünyası ile işbirliği içinde yürütmektedir. Perspektif, analiz ve rapor olmak üzere farklı dillerde yayın yapacak olan Enerji Masası, yaptığı çalışmalar ile karar alıcıları, piyasa aktörlerini ve toplumu bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.