Ekonomi

Ekonomi

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), siyasi ve kültürel gelişmelerin yanı sıra ekonomi alanında da analizler yayınlamaktadır. Özellikle Türkiye ekonomisinin temel parametreleri ve uluslararası ilişkilerin ekonomik yansımaları ile, küresel paylaşım ve pazar ekonomilerini raporlarına taşımaktadır.

Farklı dillerde vereceği yayınlarda KASAM, çalışma hayatını, piyasa aktörleri ile uluslararası aktörlerin çatışan ve birleşen yollarıyla birlikte kamuoyunu ve akademik dünyayı bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Ekonomik araştırma konularının merkezini; Türkiye ekonomisi, sanayi ve enerji politikaları, dış politika-ekonomi ilişkileri ve küresel yönetim oluşturmaktadır.