Dış Politika

Dış Politika

  1. Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), yüzünü sadece Karadeniz Bölgesi’ne değil, Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler ve bu ülkelerin Türkiye ile olan ilişkilerine de çevirmektedir. Dış Politika araştırmaları bu kapsam dahilinde; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan başta olmak üzere Kafkasya’ya, Romanya ve Bulgaristan ile birlikte Balkanlar’da temel politika konularında araştırmalar yapmaktadır.

Kamuoyunu bilgilendirmeyi amaç edinen KASAM, ulusal ve uluslararası mecralarda tartışma konusu olan güncel gelişmeler üzerine analiz ve raporlar yayınlamayı amaçlamaktadır.