Gençlik Araştırmaları

Gençlik Araştırmaları

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), gençlik merkezli araştırmalar yayımlayı hedeflemektedir. KASAM, “gençlik” olgusunu hem...