Atölyelerimiz

Atölyelerimiz

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), günümüzde bilginin dönüşümü ve iletimi noktasındaki baş döndürücü hız, bilginin topluma sunacağı bilgi perspektifiyle siyasal veya toplumsal olanın iyiye dönük inşasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. KASAM, bu amacını yayınlayacağı analiz ve raporların yanı sıra, alanında uzman kişilerin katılacağı atölyelerle gerçekleştirecektir.

Sadece kamuya değil akademik dünyaya da fikri temeller sağlayacak olan Atölyeler, Türkiye özelinde değil dünya kamuoyuna yönelik çıktılar da sağlayacaktır.

  • Hafıza ve Mekan Atölyesi
  • El Becerisi Atölyeleri

El Becerisi Atölyeleri

El becerisi atölyelerinde, katılımcıların birlikte ürün verme yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, diğer katılımcılarla birlikte bir takım gibi hareket etmelerini ve birbirlerini daha yakından tanımalarını amaçlanmaktadır.

Hayatın her anında farklı insanlarla bir arada bulunacak olan katılımcıların “El Becerisi Atölyelerinde” kazanacakları yeteneklerin, iş dünyasının bir çok sahasında kendilerine yardımcı olması atölyelerin amaçları arasında sayılabilir.

Hafıza ve Mekan Atölyesi

Hafıza ve Mekan Atölyelerinde amaç; bina, sokak veya şehir gezmek ve “ne, nerededir?” sorularına cevaplar aramak olmayacaktır. Atölyelerde içinde yaşadığımız şehrin bize miras olarak bırakılan değerlerini ve sorumluluğunu hatırlamayı amaçlıyoruz.

Bir kültürün miras bırakılan kodlarının aktarılacağı atölyelerde, akla gelebilecek hemen hemen her sembol ve simge olan yapıları, onlara olan bakışı ve tarihsel nitelikleri ile teknik bilgilerinin öğrenilmesi ilk öncelik olacaktır. Ardından kültürün değişen kodları ve günümüz estetik anlayışının geldiği noktayı konusunun uzmanı kişilerle irdeleyeceğiz.